دانلود دوره جامع آموزش سیستم عامل لینوکس

دانلود دوره جامع آموزش سیستم عامل لینوکس از مقدماتی تا پیشرفت... 

35.000 تومان

دانلود دوره جامع آموزش کسب مهارت در خط فرمان لینوکس

دانلود دوره جامع آموزش کسب مهارت در خط فرمان لینوکس از مقدماتی ت... 

35.000 تومان

دانلود دوره جامع آموزش امنیت با سیستم عامل کالی لینوکس

دانلود دوره جامع آموزش امنیت با سیستم عامل کالی لینوکس از مقدماتی تا... 

35.000 تومان
آخرین ساعات دریافت اشتراک ویژه با 90 درصد تخفیف !دریافت اشتراک
+